(0) item
Quách, Tú Khanh – Sài G̣n, Việt Nam.
“BÊN CHA, TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH CHA-CON”

Bà Quách Tú Khanh (giữa). Hình: TBDF.
Khi ở Việt Nam, mắt tôi mờ, không thấy rõ. Tôi bị như vậy lâu lắm rồi. Mới đây vì tình trạng ngày càng tệ, đọc chữ không thấy, xem ti vi cũng không được, nên tôi đi khám lại thì bác sĩ nói tôi bị bệnh đáy mắt có màng, nếu để thêm vài tháng nữa sẽ bị mù. Sợ quá, tôi liền chạy xuống dưới Tắc Sậy tận mộ Cha để cầu nguyện với Cha, cho tôi gặp được thầy thuốc giỏi để chữa tôi lành bệnh. Tôi có đứa cháu làm bác sĩ bên Mỹ, khuyên tôi nên sang Mỹ mổ thì sẽ yên tâm hơn. Đầu tháng 5-2016, sang đây, tôi mới mổ hôm thứ ba, bác sĩ băng mắt lại. Qua ngày thứ tư mở mắt ra tôi thấy rõ mà còn đọc được chữ. Qua ngày thứ năm tôi được dự buổi cầu nguyện do Trương Bửu Diệp Foundation tổ chức. Tôi biết mình đã được ơn Cha ban là cho sang Mỹ để chữa mắt, mà còn được dự buổi cầu nguyện. Nghe người ta xin khấn, rồi nhiều người cảm tạ vì được ơn Cha, tôi mừng cho họ muốn rớt nước mắt. Văn phòng Cha quá linh thiêng. Cha đứng như người thật chứ không phải là bức tượng. Bên Cha, tôi cảm nhận được tình cha-con.