(0) item
THÔNG BÁO 06-09-2017
THĂM NGƯỜI GIÀ TẠI NURSING HOME ALTA GARDEN CARE CENTER
13075 Blackbird
Garden Grove, CA 92843
Từ 2:30 đến 4 PM ngày 10 tháng 6, 2017
Mời mọi người tham gia cùng chúng tôi.
Khi đi, chỉ cần đem theo nụ cười và tình yêu thương đến với người già.

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M