(0) item
Nguyễn, Trung Hoài – Westminster, CA.
"CHA BAN NHIỀU PHÉP LÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI ĐẠO"
Tôi sống gần 20 năm ở miền bắc, mới dời xuống miền nam được 2 năm. Trong suốt hai năm qua, tôi làm việc không chính thức. Một tháng trước đây tôi đã đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho tôi được nhân làm chính thức. Sau đó tôi trở lại văn phòng một lần nữa. Lần nào đến tôi cũng tâm sự với Cha, xin Cha ban phép lành để công việc của tôi được ổn định. Mới đây tôi được tin hãng đã nhận tôi làm việc chính thức. Hôm nay là lần thứ ba tôi trở lại văn phòng để tạ ơn Cha.

Tôi là người ngoại đạo, nhưng vì nghe nhiều người nói Cha không phân biệt tôn giáo, thường ban nhiều phép lành cho người ngoại đạo, nên xuất phát từ trong đáy lòng, tôi đến cầu nguyện và tin rằng đã phù hộ cho tôi. Chị ruột của tôi ở Việt Nam có đến nhà thờ Tắc Sậy, Cà Mau xin Cha cho sớm ngày được định cư ở Mỹ. Sau đó không lâu Cha ban phép lành cho chị tôi để chị được đoàn tụ cùng gia đình.

Theo tôi nghĩ, nếu lúc nào mình cũng nghĩ và tin tưởng nơi Cha, cầu nguyện một cách thành khẩn thì sẽ nhận được ơn Cha ban.

(Nhân chứng ơn lành tháng 7-2016)
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G0M