(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 60
Trong số này:
Số báo đặc biệt mừng Chương trình TV Show 'Ơn Cha Diệp' phát hành được 200 tập:
-Phỏng vấn Trần Ngọc - Xướng ngôn viên TV Show 'Ơn Cha Diệp':
"Tôi cũng là một nhân chứng ơn lành"
-Xin khấn & Cảm tạ gửi đến từ xa
-Khán giả nhận xét gì về TV Show 'Ơn Cha Diệp'?
-"Chỉ có Cha mới hoán đổi được con người tôi"
-"Cầu nguyện với Cha phải lạc quan và tin tưởng"
 
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M
page ID: 1061