(0) item
Vũ, Thị Lư – Westminster, CA.
"CHA ĐÃ BAN CHO TÔI TRÍ NHỚ"
Tôi không biết tiếng Anh, cũng không đi ra ngoài làm việc, mà chỉ ở nhà trông cháu thôi. Từ năm 2013 lúc bắt đầu đi học để thi quốc tịch, tôi có đến văn phòng Cha để khấn với Cha. Thời gian đầu học tôi chăng nhớ bài tí nào, nên tôi đã xin Cha cho tôi có trí nhớ, vì sức khỏe của tôi không tốt. Tôi chỉ học những câu trong bài nên khi họ hỏi mấy câu ngoài lề tôi không trả lời được. Nhưng tôi siêng năng học bài và cầu nguyện thì Cha giúp tôi nhớ bài. Từ từ tôi học đến đâu nhớ đến đó. Tôi vừa thi đậu quốc tịch rồi, và hôm nay tôi muốn kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Tôi là người Phật giáo, nhưng đã rủ mấy người bạn về thăm mộ Cha ở dưới Tắc Sậy hồi năm 2015.

Nếu ai xin hoài mà chưa được thì cần phải cố gắng. Ơn nhãn tiền Cha ban cho tôi là Cha ban cho tôi trí nhớ (như lời tôi xin), chứ trước đây tôi không hề nhớ gì cả. Hoặc là gần đây tôi hay bị chóng mặt, mờ mắt, tôi lại đến cầu xin với Cha, và thấy đã bớt chóng mặt và mắt cũng dần sáng lên. Tôi nói đây có thể người ta không tin, nhưng chỉ có mình là người trong cuộc thì mới hiểu được mà thôi.
(Nhân chứng ơn lành, tháng 7-2017)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G1M