(0) item
Nguyễn, Trí – Portland, Oregon
"VÀO PHÒNG CHA, TÂM HỒN TÔI THANH THẢN"
Tôi hay đọc báo, thấy người ta thường đăng lời cảm tạ Cha Trương Bửu Diệp, tôi cầu xin với Cha. Trước đó từ năm 2007 tôi cũng thấy trong tiệm phở người ta đặt hình Cha, nên tôi tin Cha ban được phép lành cho mọi người. Một lần tôi đang lên Youtube thì xem được câu chuyện của một người có cây đàn và Cha đã cho anh ấy thấy bằng cách gẩy cây đàn. Từ đó, tôi xem chương trình Ơn Cha Diệp mỗi tuần. 

Năm 2009, khi công việc đang tốt lành thì tôi bị mất việc. Một ngày tôi cầu nguyện 9 lần, và cầu trong vòng 9 ngày. 6 tháng sau tôi có job trở lại. Tôi là kỹ sư, nhưng lúc có việc lại tôi chỉ là một kỹ thuật viên. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Cha. Công việc của tôi ngày càng tiến triển, lương bổng cũng khá hơn lên.

Lần này có dịp xuống California nên đến để cảm tạ ơn Cha. Lần đầu tiên đến văn phòng, khi bước vào phòng Cha, nghe tiếng nước róc rách, tôi cảm giác như mình đang sống trong một thế giới bình an, tâm hồn tôi thanh thản.Tôi tin Cha sẵn lòng cầu bầu cho mình. Chúa có thể làm được tất cả, nên nếu ai đang xin mà chưa được thì hãy cứ phó thác. Nếu đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ làm cho mình.
(Nhân chứng Ơn lành Tháng 8-2016)