(0) item
THÔNG BÁO - AUGUST 18, 2017
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 9-2017
Vào lúc 7 giờ PM ngày 7 tháng Chín, 2017 sẽ có buổi cầu nguyện với Cha Diệp.
Kính mời quý vị đến tham dự.
Những người ở xa có thể xem trên Facebook: Truong Buu Diep Foundation, để cùng hiệp thông cầu nguyện.

Quang cảnh một buổi cầu nguyện. Hình: TBDF
Những ai muốn gửi lời khấn hoặc lời cảm tạ trực tiếp đến Cha Trương Bửu Diệp, có thể gọi số (714) 702 5129, để lại lời nhắn sau tiếng beep, lời khấn của quý vị sẽ được mở để Cha Diệp nghe vào mỗi buổi tối, khi văn phòng đóng cửa.
 
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G3M
page ID: 1091