(0) item
THÔNG BÁO AUGUST 26, 2017
BÁO ƠN LÀNH SỐ 64 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH
Trong số này giới thiệu các Ơn Lành: Huỳnh, Phương từ Oregon; Vi Nguyễn từ Spring Valley, CA; Thủy Nguyễn từ Virginia; Viên Vũ từ texas; Ngô Họt từ Florida; Sinh Hoàng từ Texas; Chương trình Nghĩa tử nghĩa tận; Các lời xin khấn, cảm tạ từ phương xa, và những thông tin cần thiết khác.
Quý độc giả nào không xem được trên online, có thể gọi đến văn phòng TBDF (714-537-8159) để yêu cầu gửi báo đến tận nhà.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M