Skip to main content
(0) item
THÔNG BÁO SEPT. 14
PHÁT HÀNH BÁO ƠN LÀNH SỐ 65
Báo Ơn Lành số 65 đã được phát hành. Mời quý độc giả đến nhận tại bàn tiế tân, văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation.
Người ở xa có thể đọc trên website, hoặc gọi cho chúng tôi để được gửi đến tận nhà báo miễn phí.
Trong số này:
-Qua Calif. là phải đến thăm Cha Diệp.
-Ơn lành: Lê Nguyễn - Baton Rouge, Louisiana.
-Ơn lành: Phùng Kim Tạ Nguyễn - Rialto, CA
-Xin khấn và cảm tạ
-Nghĩa tử nghĩa tận: cầu cho các linh hồn qua đời trong tháng 9
-Ơn lành: Hoàng Tú Chi - Cuero, Texas.
-Ơn lành: Hiền Nguyễn - Fountain Valley, CA.
-Độc giả và báo Ơn Lành.