(0) item
THÔNG BÁO SEPTEMBER 26, 2017
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2017
. Vào lúc 6:45 PM thứ Năm, ngày 5 tháng 10-2017, tại nhà cầu nguyện TBDF.
. Cầu cho các nạn nhân các vùng bão lụt.
. Xem trực tiếp truyền hình Buổi Cầu Nguyện từ xa trên:
* Youtube/Truong Buu Biep/ Live Now
* Sign-in Facebook/Diep Truong/ Buổi Cầu Nguyện Tháng 10-2017
* Vào www.tbdf.org, rồi click vào link BCN.


Quang cảnh một Buổi Cầu Nguyện. Hình: TBDF
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M