(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 66
Download PDF
Trong số này:
-Thông báo về việc truyền trực tiếp các BCN.
-Nhân chứng: Athikar Muong và Thuc Nhi Huynh (San Jose, CA)
-Những lời Xin khấn và Cảm tạ từ xa.
-Cầu nguyện cho những người mất trong tháng Mười.
-Nhân chứng: Ông bà Mary và David Smith (Worcester - MA)
-Thăm Cha Quế và các cụ già trong nursing home.
-Thông tin cần thiết.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M