(0) item
PHÁT HÀNH BÁO ƠN LÀNH SỐ MỚI
TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION
Đã phát hành báo ƠN LÀNH Số 66 (tiếng Việt) và THE GRACE No 26 (Tiếng Anh).
 
Mời nhận tại bàn Tiếp Tân, Văn phòng TBDF.
Những người ở xa có thể đọc báo trên website www.tbdf.org, hoặc liên lạc với Văn phòng TBDF để được nhận báo tại nhà.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G2M