(0) item
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP CÁC BUỔI CẦU NGUYỆN
Trong Buổi cầu nguyện ngày thứ Năm 5 tháng 10, Ban Kỹ Thuật TBDF đã đưa các bài kinh, bài hát cầu nguyện (slide show) vào trong chương trình truyền hình trực tiếp (Live) để quý khách ở xa dễ dàng theo dõi và tham dự.
Người ở xa có thể xem trực tiếp BCN như hình bên trên bằng các thiết bị điện tử như Smart phone, Ipad, computer,…
Tuy nhiên, do hệ thống kỹ thuật chưa được hoàn chỉnh, phần Live chỉ rõ hình mà chưa rõ tiếng. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị ở xa. Ban Kỹ thuật TBDF sẽ cố gắng sửa chữa để trực tiếp Buổi cầu nguyện tháng 11 được trọn vẹn. Chúng tôi sẽ phát lại Buổi cầu nguyện tháng 10 trong thời gian sớm nhất.

Có ba cách để xem chương trình truyền hình trực tiếp BCN:
•    Một là, vào Youtube và gõ chữ Truong Buu Diep, rồi click vào 'LIVE NOW'.
•    Hai là, quý khách sign in vào Facebook rồi gõ chữ DIEP TRUONG, sau đó click vào 'Buổi Cầu Nguyện'.
•    Ba là, quý khách vào Trang web www.tbdf.org rồi click vào đường link ngay hàng đầu của trang nhà.

Rất mong được sự góp ý của quý khách để chương trình truyền hình trực tiếp tại TBDF ngày một hoàn thiện hơn.
Ban Kỹ Thuật TBDF
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M