(0) item
BÁO ƠN LÀNH SỐ 67
BÁO ƠN LÀNH SỐ 67 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH
Trong số này, chúng tôi giới thiệu câu chuyện ơn lành của bà Nguyễn Bích Ngọc- Thành phố Westminster, CA; bà Trương Thị Bạch Cúc - thành phố Pittsburgh, PA; Tường thuật Buổi cầu nguyện Tháng 10-2017, Tường thuật buổi thăm nursing home Garden Grove Convalescent Hospital; giới thiệu bài thơ 'Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp' của độc giả Hoàng Ngọc Văn (san Jose, CA); những lời xin khấn- Cảm tạ từ xa gửi đến, và những lá thơ của những người yêu mến Cha Diệp gửi từ Oregon, Michigan, cùng những thông tin cần thiết khác.
Mời quý ông bà đến nhận tại Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Người ở xa có thể đọc báo trên online, hoặc nếu có nhu cầu gửi báo đến tận nhà, vui lòng liên lạc với Hội qua phone (714) 537-8159 hoặc (714) 362-6608, hoặc gửi email: info@truongbuudiep.org.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G1M