(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 67
Download PDF
Trong số này:
-Tường thuật Buổi cầu nguyện Tháng 10-2017: Cầu nguyện cho nạn nhân vụ thảm sát tại Las Vegas và nạn nhân vùng bão lụt.
-Ơn Lành: Chị Nguyễn Bích Ngọc (Westminster, CA)
-Ơn Lành: bà Trương Thị Bạch Cúc - Pittsburgh, PA.
-Trích lá thơ của chị Bích Vân từ Texas gửi đến tạ ơn Cha.
-Bài thơ: Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp (Hoàng Ngọc Văn - San Jose, CA)
-Xin khấn & Cảm tạ từ xa.
-Những lá thư tâm tình gửi đến Cha Diệp từ Oregon, Michigan.
-Thăm nhà hưu dưỡng G.G. Convalescent Hospital.
-Thông tin cần thiết.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 58G0M