Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 68
Download PDF
Trong số này:
-Thông báo về Phòng cầu nguyện LIVE
-Ơn Lành: Bà Lê Trần và cháu Hoàng Nghĩa (Washington)
-Xin khấn & Cảm tạ từ xa.
-Chương Trình 'Nghĩa tử Nghĩa tận', cầu nguyện cho các linh hồn mất trong tháng 11.
-Ơn Lành: Nguyễn Thị Như Liên (Westminster - California)
-Ơn lành: Leyna lam (Garden Grove - California)
-Ơn Lành: Vũ Thị Ngọc Hoa (San Francisci, California)
-Thông tin cần thiết