(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 69
Trong số này:
-Tường thuật buổi cầu nguyện tháng 11-2017
-Câu chuyện ơn lành:
*Lý Thị Hoàng chiêu - Kansas
*Nguyễn Văn Minh - California
*Đỗ Nguyễn Trần & Nguyễn Thị Thu Hiền
-Xin khấn & Cảm tạ gửi đến từ nơi xa
-Khách đến thăm CHa từ Vermont.
-Thông tin cần thiết
 
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 14G1M
page ID: 1164