(0) item
TV SHOW ƠN CHA DIỆP TẬP 214
TBDF đã phát hành TV Show Ơn Cha Diệp tập 214, gồm những câu chuyện ơn lành của: Chị Kaly Irio (TP Fountain Valley, CA), anh Tuấn Nguyễn (TP Fountain Valley, CA) và ông bà Khai Trần - Phương Nguyễn (TP Westminster, CA), và nhiều thông tin cần thiết khác. Quý vị có thể xem trên Youtube: Ơn Cha Diệp 214. hoặc trên website: tbdf.org.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M