(0) item
BẢN TIN ƠN LÀNH SỐ 70
TBDF đã phát hành bản tin Ơn lành số 70. Trong số này có các bài viết:
-Tâm tình cuối năm
-Ơn lành: Nguyễn Thị Lâm - Stanton, CA.
-Ơn lành: Trần Thị Xuân Mỹ - Tecumseh, MI.
-Xin khấn - Cảm tạ từ nơi xa.
-Cầu nguyện cho những linh hồn qua đời trong tháng 12.
-Ơn lành: Le Nguyen - Madison, Alabama.
-Thơ 'Chân Lý Giáng Sinh' và 'Tạ Ơn Cha Diệp' (Lê Kính)
-Thông tin cần thiết.

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M