Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BAO ON LANH SO 71
Download PDF
Trong số này:
-Lời chúc đầu năm
-Cuộc Sống Sẽ Bình An Khi Có Niềm Tin và Tình Yêu Thương
-Những Lời Xin Khấn và Cảm Tạ từ nơi xa
-Cầu nguyện cho những người mất trong tháng 1
-Ơn lành: Victor Duy Nguyễn - Los Angeles, CA
-Ơn lành: Thanh Trang Nguyễn - garden Grove, CA
-VP Cha Diệp rộn ịp cuối năm
-Thông tin cần thiết.