(0) item
CẦU NGUYỆN VỚI CHA DIỆP
VÀO LÚC 6:45 GIỜ TỐI THỨ NĂM, NGÀY 1 THÁNG 2, 2018 (Giờ California) SẼ CÓ BUỔI CẦU NGUYỆN VỚI CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP. KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN THAM DỰ.
NGƯỜI Ở XA CÓ THỂ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN TRÊN YOUTUBE TRUONG BUU DIEP FOUNDATION, HOẶC TRÊN FACEBOOK DIEP TRUONG.
Quang cảnh một buổi cầu nguyện. Hình: TBDF.
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 16G1M
page ID: 1218