(0) item
Phan, Thị Hồng Cúc – San Diego, California
“TÔI RẤT CỨNG ĐẦU, NHƯNG CHA ĐÃ KHIẾN TÔI TIN”
Vào trước ngày Thanksgiving, tôi nhờ người bạn đưa đi khám bệnh. Anh ta lái xe bị lỗi quá tốc độ, nên cảnh sát cho dừng xe. Bị lỗi như vậy phải đóng mấy trăm đồng, và đi học mấy tiếng để xóa ticket. Nhờ bạn đưa đi mà bạn bị như vậy thì tôi thấy thật là khó xử. Ngay lúc đó tôi đã cầu nguyện với Cha cho mọi chuyện suông sẻ. Chuyện lạ xảy ra thật, vì sau khi kiểm tra giấy tờ xe xong, vị cảnh sát chỉ khuyến cáo anh bạn tôi không nên chạy nhanh như thế, rồi cho đi. Bạn tôi không bị ticket. Bạn tôi chạy vài phút sau mới hoàn hồn. Ba ngày sau, anh ta đến nhà xin tôi tấm hình Cha Diệp để đem về đặt trên bàn làm việc và cảm tạ Cha mỗi ngày.

Tôi có đứa con gái, vì có con nhỏ nên học không đủ để có thể đi thi facial. Tới gần ngày thi, tôi động viên cháu ráng ôn lại bài, đưa hình Cha và nước lộc của Cha nói hãy cầu nguyện với Cha để ngày mai đi thi. Thật không ngờ, sáng hôm sau con gái tôi đi thi đậu ngay. Rồi tới thằng cháu trai đi thi tóc, cháu đậu thực hành nhưng rớt lý thuyết mấy lần. Lần đi thi sau này tôi cũng nói cháu cầu nguyện với Cha, uống nước, và đem hình Cha theo. Khi cháu về kể rằng cháu thi rất nhẹ nhàng, đầu óc thoải mái, và đương nhiên cháu đậu.

Trước kia tôi rất cứng đầu, không hề tin bất cứ điều gì, nhưng Cha đã làm cho tôi tin một cách xác tín sau khi Cha cho tôi thấy những phép lạ Ngài làm. Rất nhiều ơn, nhiều lần mà tôi không thể kể hết. Ví dụ nhỏ thôi, như tôi để lạc giấy tờ, chìa khóa ở đâu đó, tìm hoài không thấy. Mệt quá, tôi nằm một lúc, rôi thầm thì với Cha:” Cha ơi, con tìm mãi rồi mà chẳng thấy đâu, thôi Cha giúp con tìm đi Cha nhe.” Rồi tôi đứng dậy, ra đúng chỗ mình tìm trước đó mà không thấy, thì nay vật bị mất nằm ngay ở đó. Những chuyện như thế làm sao tôi không tin Cha cho được. Bây giờ tôi tin 100% rằng Cha linh thiêng.

Tôi truyền niềm tin của mình cho con trai và con dâu. Con trai tôi bỏ lễ từ lâu. Tôi cầu nguyện với Cha cho cháu hoài. Rồi một ngày kia, con trai tôi tự trở lại nhà thờ mà không cần tôi nhắc nhở. Con dâu tôi sanh hai lần đều là gái, nên muốn có con trai. Tôi sợ cháu cực nên khuyên thôi, nhưng cháu không nghe. Vì vậy tôi nói cháu cầu nguyện với Cha Diệp đi. Cháu mang thai lần thứ ba đúng là con trai thật. Nay thằng cháu nội tôi đã được 2 tuổi rồi.

Tôi rất cám ơn anh chị sáng lập ra Trương Bửu Diệp Foundation, và tạo dựng một nơi thờ phượng để mọi người có thể đến mà cầu nguyện với Cha, cũng như cảm tạ Cha sau khi được ơn Ngài.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 29G0M