(0) item
BÁO ƠN LÀNH SỐ 73

TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION (R) ĐÃ PHÁT HÀNH BÁO ƠN LÀNH SỐ 73

SỐ BÁO KỲ NÀY SẼ CÓ THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIỖ CHA LẦN THỨ 72, GIỚI THIỆU CÁC ƠN LÀNH MỚI NHẤT VỪA ĐƯỢC CHIA SẺ TRONG THÀNG 2-2018, TƯỜNG THUẬT CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐÊM GIAO THỪA, CÁC LỜI XIN KHẤN VÀ LỜI CẢM TẠ CỦA NGƯỜI Ở XA GỬI ĐẾN TBDF, CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN, VÀ NHIỀU THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC.
MỜI QUÝ VỊ ĐẾN NHẬN TẠI BÀN TIẾP TÂN TBDF.
NGƯỜI Ở XA CÓ THỂ XEM TRÊN WEBSITE www.tbdf.org, HOẶC YÊU CẦU ĐỂ ĐƯỢC GỬI BÁO ĐẾN TẬN NHÀ.


 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 23G0M