(0) item
TV SHOW 'ƠN CHA DIỆP' TẬP 227
TV SHOW 'ƠN CHA DIỆP' TẬP 227
Đã được phát trên Youtube và website của Hội. Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành của bà Nguyễn Thị Như Liên, thành phố Santa Ana, CA, và chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, thành phố San Diego, CA. Mời quý vị đón xem. Những ai không xem được trên Online, vui lòng gọi cho chúng tôi để được gửi CD/DVD miễn phí đến tận nhà.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G2M