(0) item
Đỗ, Hùng & Đỗ, Xuân – San Jose, California
“CHA DIỆP ĐÃ CẦU BẦU ĐỂ EM TÔI ĐƯỢC CỨU”
Cậu em rể của nhà tôi ở Houston, Texas, tên là H.T., bị bệnh nặng, yếu lắm. Hôm Thanksgiving bác sĩ nói gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi lo lắng, không biết làm sao, chỉ biết khấn Cha Trương Bửu Diệp. Qua Tết Dương lịch, bệnh tình của chú ấy cũng không khá hơn, thậm chí tệ hơn: tim yếu, phổi đen, không thở được, phải dùng máy dưỡng khí, suốt ba tuần lễ chú không tỉnh, nên thức ăn phải đưa thẳng vào bao tử. Sau đó chú tỉnh lại nhưng người bị phù lên. Nghe bác sĩ cảnh báo lần thứ hai, vợ chồng tôi vội bay sang Texas thăm. Qua tới nơi chúng tôi thấy bệnh chú nặng quá, nên đã cầu xin Cha Diệp cầu bầu cùng Chúa ban cho chú ơn chữa lành, không được 100% thì 60-70% chúng tôi cũng vẫn hài lòng; còn nếu chú không qua được thì xin Chúa cất chú đi sớm, chứ để như vậy thì thật là tội nghiệp.

Chúng tôi trở lại San Jose được vài ngày thì nghe cô em báo tin đã đi mua đất, đã nói chuyện với Cha, và Cha đã đến xức dầu 2 lần, chọn cả quan tài rồi. Tôi nghe mà sợ quá, liên tục cầu xin với Cha. Cách đây một tuần, cô em gái tôi gọi phone sang, nói em rể tôi đã qua cơn nguy kịch. Cả bốn bác sĩ chuyên khoa đều nhận định như vậy. Sức khỏe của chú đang được hồi phục và hai tuần nữa chú ấy sẽ được xuất viện. Chú ấy nói chuyện được với chúng tôi qua phone. Giọng chú ấy rất rõ ràng. Tin là Cha Diệp đã cầu bầu lên Chúa để Chúa cứu chú, hôm nay vợ chồng tôi xuống văn phòng Cha để tạ ơn Cha.