(0) item
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN VỚI CHA DIỆP
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 5, 2018
7 giờ tối thứ Năm, ngày 3 tháng 5, 2018 là Buổi Cầu nguyện đầu tháng 5 tại TBDF. Đặc biệt cầu cho những người làm mẹ.
Quý vị ở xa xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào:
* www.tbdf.org, Buoi Cau Nguyen LIVE, hoặc:
* Vào
Youtube Truong Buu Diep Foundation/Buoi Cau Nguyen LIVE, hoặc:
* Vào
Facebook/Diep Truong

 

Rất nhiều người đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp tại Phòng cầu nguyện của TBDF số 14231 Euclid St. Garden Grove, CA 92843.
Copyright 2020 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M
page ID: 1288