(0) item
SÁCH 100 ƠN CHA DIỆP TẬP IV BẢN TIẾNG ANH
Đáp ứng yêu cầu của nhiều người, Ban Điều Hành Trương Bửu Diệp Foundation đã cho dịch sách 100 Ơn Cha Diệp ra tiếng Anh "Father Diep's Blessing Stories IV', và đã được Amazon phát hành. Mời quý vị mua sách trên Amazon 
Sách 100 Ơn Cha Diệp Tập IV bản tiếng Việt đã được tái xuất bản để tặng cho mọi người. Những ai có nhu cầu nhận sách, có thể liên lạc văn phòng TBDF qua số phone: (714) 537-8159 hoặc (714) 362-6608.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G0M