(0) item
XEM LẠI BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 5, 2018 TRÊN YOUTUBE
Video truyền trực tiếp về Buổi cầu nguyện Tháng 5, 2018 đã được phát lại trên Youtube, mời quý vị vào
YOUTUBE BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2018

Những ai không xem được trên Youtube, có thể gọi đến Văn phòng TBDF (714) 537 8159 hoặc (714) 362 6608, để yêu cầu gửi DVD về tận nhà.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M