(0) item
Về việc gửi nước 'Lộc của Cha'
Vừa qua văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation (R) (TBDF) nhận được một số thùng nước ‘Lộc của Cha’ gửi đi bị trả về do địa chỉ không đúng hoặc không có người nhận. Việc gửi nước ‘Lộc của Cha’ là một trong những dịch vụ miễn phí, chi phí được trích từ nguồn đóng góp của người đến viếng thăm Cha, do đó chỉ có hạn định. Để tránh lãng phí, xin lưu ý việc gửi nước ‘Lộc của Cha’ đến tận nhà chỉ dành cho người có thẻ TBDF, và chỉ gửi trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Rất mong quý vị thông cảm.
 

'Nước Lộc của Cha', Sách 100 Ơn Cha Diệp, báo Ơn lành (tiếng Vệt và tiếng Anh), hình ảnh của Cha Diệp (4 sizies), CD, DVD Ơn Lành và CD nhạc,...đều được gửi tặng cho những người có yêu cầu và có thẻ TBDF. Vui lòng liên lạc Văn phòng TBDF để được hướng dẫn thêm qua số phone: (714) 537 8159 hoặc (714) 362 6608.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 15G0M