Skip to main content
(0) item
CÁCH XEM TRỰC TIẾP BUỔI CẦU NGUYỆN
Để xem trực tiếp Buổi Cầu Nguyện, quý khách có thể dùng 3 cách sau đây:
Cách thứ nhất: Xem trên website của Hội.
•    Vào www.tbdf.org
•    Vào Menu (góc trái trên cùng)
•    Vào mục “CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO THẺ TBDF”
•    Chọn “Buổi Cầu Nguyện LIVE”
Cách thứ Hai: Xem trên Youtube.
•    Vào Youtube
•    Trong ô “Search”, gõ chữ Truong Buu Diep Foundation
•    Click vào logo Truong Buu Diep Foundation
•    Click vào “Buổi Cầu Nguyện của tháng (sắp tới) - LIVE” có chữ “LIVE NOW” màu đỏ
Cách thứ Ba: Xem trên Facebook:
•    Sign-in Facebook
•    Trong ô “Search”, gõ chữ “Diep Truong”
•    Trên timeline của Facebook/DiepTruong, tìm post “Buổi Cầu Nguyện LIVE”
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI DANH TRƯỚC ĐỂ XEM LIVE
Để giúp quý khách tiện theo dõi Buổi Cầu Nguyện mỗi khi đến ngày thứ Năm đầu tháng, quý khách chỉ cần ghi danh trước trên Youtube như sau:
•    Vào YouTube, Trong ô “Search”, gõ chữ Truong Buu Diep Foundation
•    Click vào logo Truong Buu Diep Foundation
•    Tìm “Buổi Cầu Nguyện của tháng (sắp tới) - LIVE”
•    Click vào chữ “SET REMINDER” để  thành “REMINDER ON”. Từ đây, YouTube sẽ tự động nhắc quý khách qua email trước BCN.
HƯỚNG DẪN CÁCH GỬI LỜI KHẤN ĐỂ ĐỌC TRONG BUỔI CẦU NGUYỆN
Gửi lời khấn qua email [email protected]
Do thời lượng có hạn, chỉ có 10 lời khấn từ xa được đọc trong BCN, TBDF sẽ chọn ngẫu nhiên trong các lời khấn gửi về 2 tuần trước BCN.
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên lạc Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation: (714) 537 8159 hoặc (714) 362 6608, hoặc email: [email protected].