(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 6, 2018
Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 7 tháng 6, 2018 sẽ có buổi cầu nguyện chung với Cha Trương Bửu Diệp, cầu nguyện cho những người đã, đang và sắp làm cha nhân Father's Day, và cầu nguyện cho những người mất trong tháng 6.
Kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự.
Những người muốn đọc lời khấn, hoặc lời cảm tạ của mình trong Buổi Cầu Nguyện, vui lòng gửi đến văn phòng Cha Diệp trước Buổi Cầu Nguyện hai tuần, qua phone: (714) 537 8159, hoặc (714) 362 6608, hoặc qua email: info@tbdf.org
Những người ở xa có thể hiệp thông cầu nguyện trên online qua YouTube, hoặc Facebook. Cách xem Buổi cầu nguyện online đã được hướng dẫn tại www.tbdf.org

Quang cảnh một Buổi cầu nguyện. Hình: Joseph Nguyễn (TBDF)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 19G0M