(0) item
Nguyễn, Tuấn – Fountain Valley, CA.
“TÔI TIN, TÔI XIN, VÀ TÔI ĐƯỢC”

Anh Nguyễn, Tuấn. Hình chụp tại TBDF Studio.
Tôi bị thất nghiệp mấy tháng trời. Ở nhà cứ đi ra đi vô, chẳng có chuyện gì làm, mà tiền phòng vẫn cứ phải đóng đều đều.

Gần hai tuần trước, khi đang rất lo lắng vì ngày đóng tiền phòng sắp tới mà vẫn chưa tìm được việc, tôi đã đến văn phòng Cha Diệp để xin Cha. Đó là lần đầu tiên tôi đến Văn phòng Cha. Hai ngày sau, có anh trong xóm gặp tôi hỏi chuyện rồi giới thiệu cho tôi đi làm. Tôi thật bất ngờ vì tôi mới ở Việt Nam qua, không biết ai, tự nhiên lại có người giúp công ăn việc làm như vậy.

Hơn thế nữa, công việc này cần tới hai người, thế là người em của tôi cũng có việc luôn. Hai anh em tôi đi làm có một tuần là trả đủ tiền phòng, và công việc thì vẫn tiếp tục cho đến nay.

Hồi ở Việt Nam, tôi có đi viếng mộ Cha Diệp mấy lần. Qua đây, tôi phải lo toan cuộc sống nên không nhớ đến Cha. Nhưng hôm gặp khó khăn, tôi bất ngờ đi trên đường Euclid thì thấy có văn phòng của Cha, mừng quá, tôi vào cầu nguyện xin Cha cho tôi có việc làm. Tôi biết tôi xin thì Cha sẽ cho, vì tôi rất tin vào sự linh hiển của Cha. Vì tin nên tôi mới xin Cha, và tôi đã được.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M