(0) item
'ƠN CHA DIỆP' TẬP 236
Chương trình 'Ơn Cha Diệp' tập 236 giới thiệu ơn lành của chị Brenda Đỗ, thành phố Midway city, CA, và anh chị Thiệu Nguyễn - Nga Vũ, thành phố Victorville, CA.
Và những thông tin cần thiết khác. Mời quý vị xem trên website của Hội, hoặc trên YouTube. Những người ở xa hoặc không được trên website có thể gọi cho chúng tôi để được nhận CD, DVD miễn phí.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 17G1M