(0) item
Trần, Ánh Hồng – Garden Grove, CA.
“TÔI THI HOÀI CỨ RỚT, XIN CHA LÀ ĐẬU”
Tôi sang Mỹ gần 20 năm rồi mà không biết chữ, nên đi thi quốc tịch nhiều lần mà rớt hoài. Quê tôi ở Cà Mau nên có biết về Cha Trương Bửu Diệp, dù tôi không phải là người Công giáo. Gần đây nghe mọi người nói về văn phòng Cha trên đường Euclid, nên tôi mới lại và cầu xin Cha.  Hôm nay tôi đi thi nữa. Lên tới nơi rồi, nhưng chưa an tâm, và vì sớm quá nên tôi quay về văn phòng Cha Diệp để xin Cha thêm. Lúc gặp Cha, tôi nói:” Cha ơi, hôm nay Cha cho con đậu nhe.” Tôi nghe vọng trong tai mình giọng của Cha: “Ừ, hôm nay đậu rồi đó, con lên chỗ thi nhanh đi.” Tôi vào thi và biết kết quả ngay là đậu rồi, nên tôi chạy về văn phòng Cha, mua bông tạ ơn Cha và chia sẻ ơn lành.

Đó là ơn lành mới nhất. Cách đây 2 năm tôi cũng xin Cha cho thi đậu bằng nails, vì tôi đi thi hoài mà cũng…rớt hoài. Hôm đó 6 giờ tôi thi, mà 5:30 tôi còn ở văn phòng Cha. Tôi đến chỗ thi chỉ còn 2 phút nữa là đóng cửa. Hôm đó Cha cho tôi thi đậu. Thật không ngờ!
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G1M