(0) item
CẦU NGUYỆN VỚI CHA DIỆP
VÀO LÚC 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM, 7 THÁNG SÁU, 2018 SẼ CÓ BUỔI CẦU NGUYỆN CHUNG VỚI CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP.
KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ.
QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ XEM LIVE VÀ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN THEO 2 CÁCH:
-VÀO YOUTUBE TRUONG BUU DIEP FOUNDATION VÀ CHỌN 'BUỔI CẦU NGUYỆN LIVE'
-VÀO FACEBOOK DIEP TRUONG
HƯỚNG DẪN CÁCH XEM TRỰC TIẾP BUỔI CẦU NGUYỆN TẠI ĐÂY
NẾU GẶP TRỞ NGẠI, VUI LÒNG GỌI ĐẾN VĂN PHÒNG TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION: (714) 537 8159
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M