(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 7, 2018
7 giờ tối thứ Năm, ngày 5 tháng 7, 2018 là Buổi Cầu Nguyện đầu tháng 5 tại TBDF và mừng ngày Độc Lập July 4.
Qúy vị ở xa xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào:
*  www.tbdf.org, Buoi Cau Nguyen LIVE. Hoặc:
*  Vào Youtube/Buoi Cau Nguyen LIVE, hoặc:
*  Vào Facebook/Diep Truong
Quang cảnh một Buổi cầu nguyện. Hình: TBDF.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M