(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 8, 2018
7 giờ tối thứ Năm, ngày 2 tháng 8, 2018 là Buổi Cầu Nguyện đầu tháng 8 tại TBDF và mừng 7 năm ngày thành lập TBDF.
Khách tham dự có quà tặng là hình Cha Trương Bửu Diệp để treo xe bằng acrylic.
Qúy vị ở xa xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào:
www.tbdf.org, Buoi Cau Nguyen LIVE. Hoặc:
Vào YouTube hoặc Facebook với tên “Buoi Cau Nguyen thang 8”.

Quang cảnh Buổi cầu nguyện Tháng 7, 2018
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G1M