(0) item
TẶNG DVD 7 NĂM THÀNH LẬP TBDF
Mừng Trương Bửu Diệp Foundation @ (TBDF)  tròn 7 tuổi (16 tháng 8, 2011 - 16 tháng 8, 2018), DVD về hoạt động của TBDF đã được thực hiện hoàn tất.
DVD gồm 4 phần:
Phần 1-Giới thiệu về TBDF
Phần 2-Giới thiệu các quà tặng của Hội.
Phần 3-Cảm tưởng khách đến thăm Cha
Phần 4-Các ơn lành hay nhất trong năm.

Quý vị ở xa có thể xem trên YouTube, hoặc trên Facebook của Truong Buu Diep Foundation. Những ai không xem được trên online có thể gọi đến Văn phòng TBDF để được gửi DVD đến tận nhà.