(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 9
7 giờ tối thứ Năm, ngày 6 tháng 9, 2018 là Buổi Cầu Nguyện đầu tháng 9 tại TBDF.

Quang cảnh một buổi cầu nguyện. Hình: TBDF.
Qúy vị ở xa xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào:
 www.tbdf.org, vào Buổi Cầu Nguyện LIVE. Hoặc:
 Youtube, vào “Diep Truong”
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 9G0M