(0) item
Bà Nguyễn Thị Quư – Westminster, CA.
“CHA LUÔN PHÙ TRỢ MẸ CON TÔI”
 

Bà Nguyễn Thị Quý. Hình: TBDF

Năm nay tôi 84 tuổi, sống bình thường, mạnh khỏe. Cách đây 2 tuần lễ tự nhiên ngủ dậy tôi thấy lưng đau quá. Tôi không hiểu tại sao, liền lấy salonpass ra dán và khấn với Cha Trương Bửu Diệp, xin Cha chữa lành cho. Qua hôm sau tôi thấy bớt hẳn. Đến hôm nay là 3 ngày thì tôi hết đau luôn rồi. Tôi không đi bác sĩ vì một phần trúng ngày Noel, một phần không còn đau nữa.

Tôi là người ngoại đạo, đến khi lập gia đình mới theo đạo chồng. Thật sự tôi được nhiều ơn lắm. Chồng tôi đi học tập cảo tạo và chết trong trại Suối Máu, Biên Hòa. Nhờ ơn trên tôi kiếm được mộ chồng tôi. Ông ấy ra đi để lại cho tôi 10 người con, lúc tôi mới hơn 40 tuổi. Vậy mà từ từ, mẹ con tôi đều sang Mỹ được hết, các cháu đều thành công trong cuộc sống, trừ một cháu mất khi đi vượt biển. Hình chồng và con tôi, tôi đều đã ghi danh đặt trong phòng cầu nguyện của TBDF rồi. Tôi mới biết Cha Diệp 2 năm nay thôi qua mấy người bạn, nhưng tôi tin là Cha luôn phù trợ, giúp đỡ mẹ con tôi trong những lúc cần thiết.