(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 10
7 giờ tối thứ Năm, ngày 4 tháng 10, 2018 là Buổi Cầu Nguyện đầu tháng 10 tại TBDF.
Qúy vị ở xa xem trực tiếp và hiệp thông cầu nguyện chung, xin vào:
www.tbdf.org, Buoi Cau Nguyen LIVE. Hoặc:
Vào Youtube hoặc Facebook với tên “Buoi Cau Nguyen thang 10”
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 18G0M