(0) item
Bà Thái Thị Tưởng – Las Vegas, NV
“TÔI XIN CHA VÀ HOÀN TẤT CHUYỆN BÁN NHÀ RẤT NHANH”
 

Gia đình bà Thái Thị Tưởng - Hình TBDF
 
Tháng trước tôi đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở thành phố Garden Grove, California để xin Cha cho tôi bán được căn nhà. Tôi mới đề bảng bán được 2-3 ngày là có người hỏi mua. Wow, rất lạ là có người để bảng mấy tháng, có khi cả năm cũng không bán được. Người hỏi mua thứ nhất trả giá không tới, tôi không bán, nhưng người thứ hai trả đúng giá, thế là tôi bán luôn. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh và chỉ trong vòng 1 tuần tôi hoàn tất giấy tờ mua bán. Trước đó, tôi về Việt Nam có xuống Tắc Sậy, Cà Mau thăm mộ Cha, và xin Cha cho chuyện giấy tờ của ông xã tôi được suông sẻ. Tôi trở lại Mỹ không lâu thì hay tin giấy tờ đã xong.
Hôm nay tôi trở lại văn phòng Cha Diệp để cảm tạ Cha. Mấy đứa con của tôi đều được ơn Cha rồi, chúng rất tin Cha nên nghe tôi kêu chở mẹ đi Cha Diệp là tụi nó sắp xếp chở đi liền.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 79G0M