(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 10, 2018
7 GIỜ TỐI, NGÀY THỨ NĂM, 4 THÁNG 10, 2018
TẠI VĂN PHÒNG TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION SẼ CÓ BUỔI CẦU NGUYỆN ĐẦU THÁNG
KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ.


Quang cảnh một Buổi cầu nguyện. Hình: TBDF.
NGƯỜI Ở XA CÓ THỂ HIỆP THÔNG CÂU NGUYỆN TRÊN YOUTUBE, VÀ TRÊN FACEBOOK. CHÚNG TÔI SẼ TRUYỀN TRỰC TIẾP.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 16G1M