(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 11, 2018
7 GIỜ TỐI NGÀY THỨ NĂM, 1 THÁNG 11, 2018 LÀ BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 11, 2018 VÀ MỪNG THANKS GIVING.
MỚI QUÝ ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ. NGƯỜI Ở XA CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN YOUTUBE, HOẶC TRÊN FACEBOOK.


Quang cảnh Buổi cầu nguyện tháng 10, 2018. Hình chụp trên màn hình chiếu trực tiếp.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M