(0) item
XEM LẠI BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 11, 2018
CHƯƠNG TRÌNH CỦA BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 11, 2018 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT LẠI.
NHỮNG AI KHÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐƯỢC VẪN CÓ THỂ XEM LẠI TRÊN YOUTUBE, HOẶC TRÊN WEBSITE WWW.TBDF.ORG.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M