(0) item
MERRY CHRISTMAS!
KÍNH CHÚC QUÝ ÔNG ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CỦA ĐẤNG TỐI CAO QUA LỜI CHUYỂN CẦU CỦA CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP.
VĂN PHÒNG VÀ NHÀ THĂM VIẾNG CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP: 14231 EUCLID ST. # E 103-105, GARDEN GROVE, CA 91843 VẪN MỞ CỬA LIÊN TỤC TRONG NHỮNG NGÀY HOLIDAYS, TỪ 9 GIỜ SÁNG ĐẾN 6 GIỜ CHIỀU. MỜI QUÝ VỊ ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHA DIỆP.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M