(0) item
XEM LẠI BCN THÁNG 1, 2019

TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 1, 2019 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT TRÊN YOUTUBE VÀ WEBSITE TBDF.ORG. MỜI QUÝ ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM XEM LẠI NẾU KHÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐƯỢC VÀO NGÀY 3 THÁNG 1, 2019. QUÝ ÔNG BÀ KHÔNG XEM ĐƯỢC TRÊN ONLINE, CÓ THỂ GỌI CHO CHÚNG TÔI (714) 537 8159 ĐỂ NHẬN DVD MIỄN PHÍ.


Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G0M