(0) item
TV SHOWS 'ƠN CHA DIỆP' TẬP 261

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 'ƠN CHA DIỆP' TẬP 261 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH. CHƯƠNG TRÌNH KỲ NÀY GIỚI THIỆU CÁC NHÂN CHỨNG ƠN LÀNH: ÔNG VÀ THIỆN NGUYỄN (WESTMINSTER, CA), CHỊ UYÊN ĐÀO (SAN DIEGO, CA), BÀ MÙI LU (WESTMINSTER, CA) , VÀ NHIỀU THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC. KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ, ANH CHỊ EM XEM TRÊN YOUTUBE VÀ WEBSITE WWW.TBDF.ORG

CHƯƠNG TRÌNH 'ƠN CHA DIỆP' ĐANG ĐƯỢC PHÁT THƯỜNG XUYÊN TRÊN YOUTUBE, VIETFACE TV 57.2 VÀ 18.10 VÀO LÚC 4:30 CHIỀU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN, TRÊN WEBSITE: WWW.TRUONGBUUDIEP.ORG. NHỮNG AI KHÔNG XEM ĐƯỢC TRÊN ONLINE, CÓ THỂ GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN DVD ƠN CHA DIỆP MIỄN PHÍ.
 

Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G1M