(0) item
TV SHOW ƠN CHA DIỆP 262

Chương trình truyền hình 'Ơn Cha Diệp' tạp 262 đã được phát trên YouTube, Facebook, và website của Hội. Trong tập này chương trình giới thiệu các nhân chứng ơn lành Bà Ngọc Chi Nguyễn tp Santa Ana, CA. Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng tp Huntington Beach, CA. Anh Phát Hứa tp Phoenix, Arizona.

Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G1M