(0) item
TV SHOW ƠN CHA DIỆP TẬP 268
Chương trình Ơn Cha Diệp tập 268 giới thiệu ơn lành của Ông Bà Phú Lý và Lâu Nguyễn đến từ Georgia, và những thông tin cần thiết khác. Chương trình Ơn Cha Diệp được phát trên YouTube, Facebook, và phát trên Đài VietFace 57.2 và 18.10 vào lúc 4:30 PM Chủ Nhật hàng tuần. Những ai không xem được online có thể gọi đến văn phòng để yêu cầu nhận CD, DVD miễn phí.
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 2G0M
page ID: 1565